PRANJE TEPIHA

Pranje tepiha vrši se visoko modernim mašinama posljednje generacije koje automatizovanim sistemom doziraju neophodnu količinu šampona i sredstva za uklanjanje fleka, a zatim podešavaju nivo četki za pranje u skladu sa vrstom i debljinom tepiha. U zavisnosti od vrste tepiha određuje se pritisak ali i mekoća vlakana četke koje koristimo.

Set četki koje vrše pranje tepiha, u kombinaciji sa profesionalnim hemijskim sredstvima, sasvim uklanja sve tipove nečistoća, temeljno tretirajući čak i samu osnovu vlakana. Ovakav način tretiranja je jedini koji omogućava temeljno pranje uz potpuno očuvanje kvaliteta tepiha

Pranje tepiha banja luka

SUŠENJE TEPIHA

Nakon temeljnog pranja tepisi se suše u centrifugalnim mašinama koje sasvim iscijede vodu iz tepiha. Proces cijeđenja izuzetno je važan za sve vrste tepiha ali posebno za ručno bojene, svilene ili perzijske tepihe. Kod ovih vrsta tepiha pored kvalitetnog pranja, proces i brzina sušenja presudni su za očuvanje originalnih boja, karakteristika i kvaliteta!

Cijeđenjem u profesionalnim mašinama našeg tepih servisa, otklanja se svaki rizik od razlijevanja ili miješanja boja! Efikasno, brzo, kvalitetno i bezbijedno! Nakon cijeđenja tepisi se dodatno suše u specijalnoj komori koja je opremljenja sistemom za sušenje toplim vazduhom i eliminisanjem vlage.